Hem
PDF Print E-mail

Grundskola - Förskola - Fritids

 

En av Malmös bästa skolor där du som elev får en trygg miljö och tid för personlig utveckling. Du undervisas av engagerade och kompetenta pedagoger och eftersom skolans inriktning är Matematik och NO kommer du att lära dig lite extra om detta.

 

En modern skola
För att kunna erbjuda en undervisning i framkant har AB Videdals Privatskolor satsat mycket på ny teknik. All viktig information finns enkelt tillgänglig via webbsystemet SchoolSoft. Undervisningen sker via ActivBoard vilket klart har ökat interaktiviteten och nytänkandet. Datortätheten har ökats genom inköp av flera bärbara elevdatorer.

Förutom de tekniska framstegen har skolans pedagoger kommit väl igång med implementeringen av både den nya skollagen och de nya kursplanerna. Som ett naturligt steg i detta arbete presenteras varje nytt arbetsområde med hjälp av en lokal pedagogisk planering (PP) som berättar för barnen och föräldrarna vad arbetsområdet syftar till, vilket ämnesinnehåll som ska bearbetas, hur det ska bearbetas samt hur de kommer att bli bedömda. Bedömningen sker, i de fall där elevernas mognad är tillräcklig, med hjälp av bedömningsmatriser.

Sedan höstterminen 2011 har vi också betygsatt våra åttondeklassare med det nya betygssystemet. Alla berörda arbetar med att förbereda för att även eleverna i klass 6 och 7 ska betygsättas enligt det nya betygssystemet från och med höstterminen 2012.

 
Nyheter

Nytt : Rankning av skolorna i Sverige

2014-09-30: Meritvärden 2014: Videdals Privatskolor bland 20-i-topp-lista i Sverige (Artikel i DN) (Artikel i Sydsvenskan)

2014-09-07: Jaktsäsong på friskolor i Malmö? Debattartikel och seminarium om friskolornas villkor den 2 sep.

14-09-03: Under detta läsår, 2014-15, kommer vi att samla alla elever under samma tak. Det betyder att vi har två skolenheter på samma adress. Rektor för Grundskola 1, klasserna F, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7a, 8 och 9 samt fritidshem, är Margareta Tjerneld och rektor för Grundskola 2, klass 6b och 7b, är Kristian Antonsson. Vi kommer att samarbeta för att alla barn ska utvecklas och många av lärarna undervisar elever från båda skolorna. Vi fungerar dessutom som ställföreträdande rektor för varandra.
Först och främst ska ni vända er till klassens mentor och sedan till respektive rektor.

 

 

14-09-01: Nu efter sommaren har vi tagit nya tag i arbetet med att komma närmare en skolstart på vår nya skola som ska ligga på Bulltofta. Detaljplanen har trätt i laga kraft och vi jobbar nu vidare med fastighetsägarna och Stadsbyggnadskontoret.

14-01-21: Efter att Länsstyrelsen i Skåne hotat med att överklaga detaljplanen för förskola/skola har vi tvingats omarbeta planerna för Videdals Privatskolor 2. Vi planerar nu enbart för en grundskola med fritidshem. Tyvärr måste en hel del utredningar göras om, skolgården måste planeras om o.s.v. Alla i projektgruppen för den nya skolan arbetar igen för högtryck mot samma mål: att vi snart skall kunna öppna fler klasser och börja flytta in i nya lokaler. Vis av erfarenheten från tidigare förseningar, se nedan, är vi nu försiktiga med att utlova ett startdatum, men målet ligger fast. Vi beklagar att vi i ett läge där Malmö stad saknar ca 1000 förskoleplatser, inte får chansen att hjälpa till med att korta förskolekön. Vi är nu tacksamt intresserade av tips där vi kan bygga en ny förskola.

 

 

 

BESÖKARE

We have 1 guest online

LÄSÅRET

HÖSTTERMINEN 2014
140818 - 141219

UPPROP
140818
kl. 10:00
LOVDAGAR:
141030 - 131031

STUDIEDAGAR:

141027 - 141029

FRILUFTSDAGAR:
Ej bestämt ännu

 

VÅRTERMINEN
2015
150107*-150608**

 

SKOLAVSLUTNING
150605

LOVDAGAR:

150216 - 150220
150330 - 150402
150515


STUDIEDAGAR:

150107*
150608

* OBS! Fritids är stängt.

FRILUFTSDAGAR:
Ej bestämt ännu

 

Vill ni skriva ut detta?

Klicka på texten...

 

Vi är medlemmar i Friskolornas Riksförbund