Skolans inriktning

Ansökningsblanketter

Hitta hit

Ansöka om plats?


Du hittar ansökningarna i menyn skoldokument.
Skriv ut, fyll i och skicka in.
Du kan också klicka på länken nedan. Alla frågor kring ansökningar och kö ställs till koanmalan@videpriv.se

Ansökan


Välkommen till Videdals Privatskolor

AB Videdals Privatskolor är en av Malmös äldsta friskolor. Skolan har funnits sedan 1992 och firade ett 20-årsjubileum 2012. Skolan är dessutom en av Malmös bästa skolor där du som elev får en trygg miljö och tid för personlig utveckling. Du undervisas av engagerade och kompetenta pedagoger. Skolans inriktning är Hållbar utveckling, Svenska och Matematik.

panoramaskolan_liten

En trygg miljö med små klasser skapar förutsättningar för goda studieresultat. Studiemotiverade klasskamrater och engagerade lärare är ytterligare anledningar till de goda prestationer eleverna gör. Hos oss kommer du att vara väl förberedd för att börja på gymnasiet dina år hos oss, eftersom den utvecklande andan genomsyrar hela verksamheten, allt från de minsta barnen till de äldsta.

Läs mer…

Läsåret 2018/2019

HÖSTTERMIN

13/8 Studiedag Skola, Fritids och Förskola

22/8 Upprop

21/12  terminsslut

Studiedagar

26/10 Skola, Fritids och Förskola

Lovdagar

29/10-2/11

VÅRTERMIN

8/1 Studiedag

9/1 Eleverna börjar

Studiedagar

25/2 Skolan, Fritids och Förskolan, 22/5 Skolan, Fritids och Förskolan

Lov

18-22/2, 15-18/4, 31/5, 7/6

Avslutning 14/6