Hem
PDF Print E-mail

Grundskola - Förskola - Fritids

 

En av Malmös bästa skolor där du som elev får en trygg miljö och tid för personlig utveckling. Du undervisas av engagerade och kompetenta pedagoger och eftersom skolans inriktning är Matematik och NO kommer du att lära dig lite extra om detta.

 

En modern skola
För att kunna erbjuda en undervisning i framkant har AB Videdals Privatskolor satsat mycket på ny teknik. All viktig information finns enkelt tillgänglig via webbsystemet SchoolSoft. Undervisningen sker via ActivBoard vilket klart har ökat interaktiviteten och nytänkandet. Datortätheten har ökats genom inköp av flera bärbara elevdatorer.

Förutom de tekniska framstegen har skolans pedagoger kommit väl igång med implementeringen av både den nya skollagen och de nya kursplanerna. Som ett naturligt steg i detta arbete presenteras varje nytt arbetsområde med hjälp av en lokal pedagogisk planering (PP) som berättar för barnen och föräldrarna vad arbetsområdet syftar till, vilket ämnesinnehåll som ska bearbetas, hur det ska bearbetas samt hur de kommer att bli bedömda. Bedömningen sker, i de fall där elevernas mognad är tillräcklig, med hjälp av bedömningsmatriser.

Sedan höstterminen 2011 har vi också betygsatt våra åttondeklassare med det nya betygssystemet. Alla berörda arbetar med att förbereda för att även eleverna i klass 6 och 7 ska betygsättas enligt det nya betygssystemet från och med höstterminen 2012.

 
Nyheter

Nytt : Vi tvingas offra förskolan

14-01-21: Efter att Länsstyrelsen i Skåne hotat med att överklaga detaljplanen för förskola/skola har vi tvingats omarbeta planerna för Videdals Privatskolor 2. Vi planerar nu enbart för en grundskola med fritidshem. Tyvärr måste en hel del utredningar göras om, skolgården måste planeras om o.s.v. Alla i projektgruppen för den nya skolan arbetar igen för högtryck mot samma mål: att vi snart skall kunna öppna fler klasser och börja flytta in i nya lokaler. Vis av erfarenheten från tidigare förseningar, se nedan, är vi nu försiktiga med att utlova ett startdatum, men målet ligger fast. Vi beklagar att vi i ett läge där Malmö stad saknar ca 1000 förskoleplatser, inte får chansen att hjälpa till med att korta förskolekön. Vi är nu tacksamt intresserade av tips där vi kan bygga en ny förskola.

13-11-28: Detaljplaneprocessen avseende den nya skolan riskerar ytterligare försening. Planärendet, som efter flera månaders försening, skulle upp på dagordningen för antagande den 12 dec, kommer inte upp i dec utan försenas till januari. Anledningen är att Länsstyrelsen i sent skede har meddelat att om planen antas kommer de att överklaga den. Länsstyrelsen anser inte att det är lämpligt med förskola/skola intill lager och handel med skrymmande varor. Vi återkommer med ytterligare nyheter när denna fråga är löst. Vi beklagar givetvis förseningen av flytt till nya lokaler.

2013-10-24:
Detaljplaneärendet för den nya skolan på Bulltofta är fortfarande under beredning i Malmö kommun. Det senaste beskedet är att det kan komma att behandlas den 14 nov. Vi ligger i startgroparna för en bygglovprocess och invändiga anpassningar av lokalerna så att de två klasserna som idag får sin undervisning i provisoriska lokaler på V Rönneholmsv 38 skall kunna flytta in så snart det går rent praktiskt. Detta beräknas nu ske i början av vårterminen 2014.

2013-04-29: Trots lång förberedelse tid har vi nu fått besked att den pågående handläggningen av vårt ärende för start av den nya grundskolan är försenat. Ärendet beräknas vara färdigbehandlat den 13 sep, vilket betyder att vi inte kommer att kunna starta utbyggnaden till höstterminen som planerat.
Det betyder att den provisoriska skollösningen på Tuborgsgatan kommer att gälla även för skolstarten HT 2013, men vi söker även andra skollokaler för att kunna komma igång med fler klasser om det är möjligt.
Det betyder att den planerade skolstarten för Åk 1-4 måste senareläggas och startas successivt under hösten 2013 eller till vårterminen 2014. Vi lägger ut information på denna nyhetsplats så snart något finns att rapportera.
-----
2012-05-22: Efter lång tid och många ansträngningar kan vi nu meddela att vi kommer att öppna en ny grundskola i Malmö till höstterminen 2012. Vi har Skolinspektionens tillstånd och Malmö stads medgivande till detta.
I första hand kommer vi att kunna starta en årskurs 4 och en årskurs 5 denna höst för att sedan fr.o.m. hösten 2013 börja byggas ut till en komplett grundskola med tillhörande förskola.

Fullt utbyggd, kommer den att vara ungefär lika stor som den befintliga skolan på Videdalsvägen 40, d.v.s. ca 15 elever i varje klass, eller totalt ca 150 elever.

Den nya skolan ligger på Tuborgsgatan 2 under läsåret Ht12-Vt13.

Med vänlig hälsning
AB Videdals Privatskolor
Stefan Klåvus
VD

 

 


Antagning

Antagning till Videdals Privatskolor, sker strikt efter kötid. Syskonförtur gäller.

Normalt sker antagningen till förskolan (och i förekommande fall till grundskolan) på våren för start under hösten, aug-okt.
Det beror på att Videdals Privatskolor primärt är en grundskola och vi följer läsåret.
På våren går 15 elever ut ÅK 9 och på hösten kan vi fylla på med ca 15 nya barn.
Så fort vi fått in Er anmälan av Ert barn får ni en skriftlig mailbekräftelse på att vi placerat Ert barn i kö.
Därefter behöver Ni inte kontakta oss.
Vi kontaktar Er när vi har en plats att erbjuda Ert barn. Detta sker också skriftligt.
Det är därför viktigt att ni fyller i Anmälan ordentligt med Era kontaktuppgifter så, att vi snabbt kan nå er när det blir aktuellt.

Anmälan skall undertecknas av båda vårdnadshavarna och postas till oss i original.

 


LBoken om hur det hela startade.agom till 20-årsjubileet kom boken ”Pionjärerna i Videdal” från tryckeriet. Den handlar om en kvinnas dröm, att förverkliga sin skola, en skola som alla skulle välja för pedagogikens skull.

 

Den belyser de första årens vedermödor, kampen mot motstånd och byråkrati och hurtron på en idé till slut lyckades. När drömmen mötte verkligheten väcktes starka krafter och motkrafter.

Här är berättelsen om hur pionjärerna vid Videdals Privatskolor genom visioner, mod och hårt arbete utvecklat ett vinnande pedagogiskt koncept.

 

För endast 250 kr  (inkl porto) kan denna intressanta bok bli din. Tveka inte, klicka på länken nedan och maila in din beställning.

 

Klicka här för att beställa ditt eget exemplar. Fyll bara i din utdelningsadress.

 


Rapport från Skolinspektionen

Skolinspektionen har genomfört inspektion av alla skolor i Husie stadsdel.
På länken nedan hittar du inspektionsrapporten som gäller för vår skola.

Ni som har era barn på skolan kan glädjas åt att myndigheten inte hittade något att anmärka på.

 

LÄNK TILL RAPPORTEN

 


Företaget är sedan många år trippel A certifierat.

 

BESÖKARE

We have 3 guests online

LÄSÅRET

HÖSTTERMINEN 2013
130819 - 131220

UPPROP
130819
kl. 10:00
LOVDAGAR:
131031 - 131101

STUDIEDAGAR:

131028 - 131030

FRILUFTSDAGAR:
Ej bestämt ännu

 

VÅRTERMINEN
2014
140107*-140609

 

SKOLAVSLUTNING
140609

LOVDAGAR:

140217 - 140221
140414 - 140417
140530


STUDIEDAGAR:

140107*
140502*

* OBS! Fritids är stängt.

FRILUFTSDAGAR:
Ej bestämt ännu

 

Vill ni skriva ut detta?

Klicka på texten...

 

Vi är medlemmar i Friskolornas Riksförbund