SAM_0504

Vi fick laborera med vätskor och se olika vätskors densitet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.