Skolledning

VD och rektor- Sussi Andersson Skolledning
0737-480668
 sandersson@videpriv.se
 

Förskolechef och biträdande rektor – Anne Merlöv

0737-480803

amerlov@videpriv.se

 

Ekonomi och kö-ansvarig

Stefan Klåvus

070-4299613

sklavus@videpriv.se