Skolledningen

VD – Stefan Klåvus

040-6009730

Även frågor om kön till skola & förskola.

Skolledning
Rektor – Patrik Witt
040-6009730
Bitr Rektor – Sussi Andersson 
040-6009740