Skolledning

VD – Patrik Witt Skolledning
pwitt@videpriv.se

 

Rektor – Patrik Witt
0737-480668
pwitt@videpriv.se

 

Bitr Rektor – Sussi Andersson 
0737-480671

sandersson@videpriv.se

 

Förskolechef – Anne Merlöv

0737-480803

amerlov@videpriv.se

 

 

Ekonomi och kö-ansvarig

Stefan Klåvus

070-4299613

sklavus@videpriv.se