Skolhälsovården

SKOLSKÖTERSKA
Eva Holmström

Expeditionstider:
Tisdag                         08.00-16.00
Onsdag udda vecka  08.00-16.00
Telefon 0733-230008

KURATOR
Sara Denne

Expeditionstider:
Måndagar 09:00-13:00
Onsdagar  09:00 – 13:00

Telefon 0733-230841

Skolläkare och medicinskt ansvarig
Håkan Westerlund

Skolpsykolog
Tomas Kempe

Specialpedagog/speciallärare
Kerstin J Nilsson
Kerstin Stahre
Maria