10/4 Kemilaboration

Klassen filtrerar och separerar en saltlösning från sand. Det gick inte med silen, men med filtret gick det bra. image (8)Senare får lösningen avdunsta så vackra saltkristaller blir kvar.