Klagomål

Rutiner för klagomål i skolan 

Om du som förälder eller elev har klagomål som rör;

  • skolämne ska Du vända dig till den läraren som undervisar i ämnet.
  • frågor som har med klassen att göra, eller övergripande frågor kring klassen, ska Du vända dig till klassläraren/mentor.
  • frågor som berör trivsel i skolan ska Du vända dig till klasslärare, eller likabehandlingsrådet.

Frågorna som inte kan behandlas av ovanstående går vidare till rektor.

I alla övriga frågor, eller om Du inte får gehör på Dina klagomål hos övriga, ska Du vända dig till rektor.

Om du fortfarande inte är nöjd med de åtgärder som eventuellt är gjorda kan du vända dig till skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/

Samtliga klagomål ska lämnas skriftligen per mail eller post. Du kommer att få skriftlig bekräftelse på inlämnat klagomål. Klagomål ska behandlas inom en vecka och du får besked om en beräknad handläggningstid, som är 1-2 veckor.

Anna Nilsson, Ställföreträdande rektor

anilsson@videpriv.se