Skollunchen

Vår skollunch serveras av Kiehls kök.

Kontaktperson för lunchen är Lena Ramsten-Larsson

lramsten@videpriv.se