Skolledning

VD och rektor- Sussi Andersson Skolledning
0737-480671
 sandersson@videpriv.se

Förskolechef och biträdande rektor – Anne Merlöv

0737-480803

amerlov@videpriv.se

Ekonomi 

Alexander Rönnberg

alexander@ronnbergs.se

IT

Christopher Sadorge

it@videpriv.se