Skolledning

 
VD och rektor – Sussi Andersson
0737-480671
sandersson@videpriv.se

Pedagogisk ledare förskola – Malin Bjursell

mbjursell@videpriv.se

Ekonomi chef –Cecilia Andersson

candersson@videpriv.se

IT – Christopher Sadorge           

it@videpriv.se