Skolledning

 
VD och rektor skola – Robert Rydén
0737-480671
rryden@videpriv.se

Rektor förskola och fritidshem – Annika Rydén

0737-480803
aryden@videpriv.se

Biträdande rektor – Anna Nilsson
0737-480711
anilsson@videpriv.se