Övrig personal

Köket               040-600 97 39

IT                     040-600 97 33

Vaktmästare  040-600 97 39

Larm               040-600 97 39