Klagomål, planer & policy

Plan mot diskriminering och kränkande behandling skolan: PDK skola
Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan: PDK Fsk

Rutiner för klagomål i skolan

Om du som förälder eller elev har klagomål som rör;

  • skolämne ska Du vända dig till den läraren som undervisar i ämnet.
  • frågor som har med klassen att göra, eller övergripande frågor kring klassen, ska Du vända dig till klassläraren.
  • frågor som berör trivsel i skolan ska Du vända dig till klasslärare, eller likabehandlingsrådet.

Frågorna som inte kan behandlas av ovanstående går vidare till rektor.

I alla övriga frågor, eller om Du inte får gehör på Dina klagomål hos övriga, ska Du vända dig till rektor. Samtliga klagomål till rektor ska lämnas skriftligen per mail eller post. Du kommer att få skriftlig bekräftelse på inlämnat klagomål. Klagomål ska behandlas inom en vecka och du får besked om en beräknad handläggningstid, som är 1-2 veckor.

Om du fortfarande inte är nöjd med de åtgärder som eventuellt är gjorda kan du vända dig till grundskoleförvaltningen alternativt skolinspektionen.

Sussi Andersson, rektor 

sandersson@videpriv.se

Rutiner för klagomål i förskolan

Om du som vårdnadshavare inte är nöjd, eller känner dig orolig eller felaktigt behandlad är det viktigt att vi får veta detta så fort som möjligt, så att vi kan reda ut och åtgärda problemet. Om du undrar över något eller känner dig missnöjd över;

  • ditt barns situation på avdelningen ska du vända dig till avdelnings personalen och/eller avdelningsledare
  • ditt barns situation på förskolan ska du vända dig till pedagogisk ledare
  • personalens agerande ska du vända dig först och främst till berörd personal och om du fortfarande är missnöjd ska du vända dig till pedagogisk ledare. Känner du dig inte nöjd så ska du vända dig till rektor för förskolan. Samtliga klagomål till rektor ska lämnas skriftligen per mail eller post. Du kommer att få skriftlig bekräftelse på inlämnat klagomål. Klagomål ska behandlas inom en vecka och du får besked om en beräknad handläggningstid, som är 1-2 veckor.

Om du fortfarande inte är nöjd med de åtgärder som eventuellt är gjorda kan du vända dig till förskoleförvaltningen alternativt skolinspektionen,

Malin Bjursell, pedagogisk ledare – mbjursell@videpriv.se

Sussi Andersson, rektor – sandersson@videpriv.se