Skolhälsovården

SKOLSKÖTERSKA
Eva Holmström

eva.holmstrom@elevvard.se

Telefon 0733-230008

KURATOR
Johanna

Expeditionstider:

Skolläkare och medicinskt ansvarig
v.b. från SKOLIA

Skolpsykolog
v.b. från SKOLIA

Specialpedagog/speciallärare
Kristina Lindgren

csadorge@videpriv.se