Skolhälsovården

SKOLSKÖTERSKA
Eva Holmström

eva.holmstrom@elevvard.se

Expeditionstider:
Tisdag                         08.00-16.00
Onsdag udda vecka  08.00-16.00

Telefon 0733-230008

KURATOR
Damir Music

dmusic@videpriv.se

Expeditionstider:
Tisdagar

Skolläkare och medicinskt ansvarig
v.b. från SKOLIA

Skolpsykolog
v.b. från SKOLIA

Specialpedagog/speciallärare
Christopher Sadorge

csadorge@videpriv.se