Förskolan

Förskolan består av 3 avdelningar. Vi välkomnar barn mellan 1 – 4 år till Larven och Nyckelpigan, barn i åldern 3 – 5 år till Loftet.

Videdals Privatskolors förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen.

Vi ligger mitt i Husie med närhet till parker, lekplatser och bibliotek. Vår gemensamma härliga, lummiga och stora gård inspirerar till massor av olika lekar där grovmotorik, samarbete och nyfikenhet utvecklas. Där äldre och yngre  barn möts och leker tillsammans. Här fångar vi barnen i deras upptäckter som också blir en del av innehållet i vår verksamhet.                                                   

Vi har även närhet till lekplatser och andra parker, samt Husie bibliotek.

Vårt pedagogiska arbete bygger på förskolans läroplan (Lpfö 18), barnkonventionen,  skollag samt våra lokala verksamhetsmål. 

Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse.  

Då barnens intresse och lärprocesser ligger till grund för verksamheten förändras vår verksamhet och miljö ständigt. Vi vill att  barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken.

För oss är kontakten med dig som vårdnadshavare viktig. De dagliga samtalen är betydelsefulla och vi lägger stor vikt vid samarbetet kring varje barns utveckling.