Matematik

Vi har valt att matematik ska vara en av skolans inriktningar eftersom detta är ett centralt verktyg för utvecklandet av människors förmåga till logiskt tänkande, kreativitet, innovation och att tänka utanför ramarna. 

Elevens känsla av att ”mina tankar duger, och även om jag inte kan för tillfället så kommer jag att kunna när jag övar på det” ska genomsyra hela verksamheten. Arbetssättet utvecklas från den elevnära och konkreta matematiken till den mer abstrakta.