Projektet Ny skola

Vi har successivt under hösten och våren tvingats inse att projektet Ny skola på Bulltofta får det allt motigare. Trots ihärdiga ansträngningar från många av oss har det inte gått att komma överens med fastighetsägaren om en hyresnivå som skulle vara långsiktigt hållbar för en ny skola. Samtidigt har vi fått vidkännas kraftiga åtstramningar av ersättningen till fristående skolor från Malmö stads sida. Ökade kostnader och minskade intäkter är en ekvation som till slut inte går ihop, samtidigt som klimatet för friskolor tycks bli allt frostigare. Styrelsen för Videdals Privatskolor har därför avrått från att ta den ekonomiska risken som det i rådande läge skulle innebära med dubblerade kostnader. Det är tråkigt att behöva inse dessa fakta, särskilt som elevkön till förskolan och skolan aldrig varit så lång som idag. Vi tvingas därför med beklagande meddela att projektet Bulltofta måste läggas på is tills vidare och vi måste leta efter andra lösningar för att kunna få till stånd fler elevplatser. Vår förskola/skola är fortsatt omåttligt populär, vilket vi alla har anledning att vara stolta över.