Svenska

I dagens samhälle är det viktigt att kunna kommunicera på olika sätt – inte minst i skolan. För att kunna ta till sig och visa vad man kan behöver man ett bra språk, både muntligt och skriftligt. Ju större ordförråd och läsförståelseförmåga desto mer kommer eleven att kunna ta till sig kunskap i skolan. Vi tränar eleverna på detta genom åren och har som målsättning att det ska finnas en röd tråd från åk 1-9.

I ämnet lägger vi också grunderna för begreppsförståelse, studieteknik, källkritik och digitala verktyg, som övriga ämnen tränar eleverna att utvecklas i.  På skolan arbetar vi med Google suite for education och från och med åk 6 har eleven tillgång till en egen dator. Åk F-5 har tillgång till dator eller plattor under skoldagen.