Fritids

Fritidshemmefritidsts uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Efter att skoldagen tagit slut samlas vi för fruktstund innan vi har verksamhet, den kan bestå av allt från läsning, läxhjälp, värdegrundsövningar till pedagogiskt drama.

Mellanmål äts avdelningsvis och därefter har barnen möjlighet till fri lek.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska lära sig hur man behandlar sina medmänniskor, att vara självständiga och att våga. Många samarbetsövningar och tillfällen ges för att uppmärksamma barnen både vad det gäller etik, moral, hygien och självförtroende.