Uppsägning av plats

Om ni av någon anledning vill säga upp er plats i förskolan, skolan eller fritidshemmet så har vi två månaders uppsägning från dagen ni lämnat i blanketten. Blanketten finns att ladda ner här nedan.