Vid sjukdom

Om ditt barn blir sjukt behöver ni anmäla detta till verksamheten ditt barn går i. Om ditt barn insjuknar under dagen hos kontaktar vi er. Vår bedömning utgår alltid ifrån om ert barn har orken att delta i verksamheten. Vi följer smittskydd Skånes rekommendationer och sjukvårdsupplysningen 1177 om hur länge barn ska vara hemma.