Grundskolan

Videdals privatskolor ligger i ett grönområde i Malmös östra delar och är en enparallellig F-9-skola med mindre klasser. Detta upplever vi är en av de viktigaste förutsättningarna för goda studieresultat. Sedan starten har vi utvecklats i omgångar för att landa i en verksamhet som sträcker sig hela vägen från förskola till skola.

Skolans litenhet ger oss möjlighet att skapa en kvalitativ utbildningsmiljö för våra elever där de känner sig betydelsefulla. Tillsammans bygger pedagoger och elever en trygghet och gemenskap där alla får möjlighet att synas. Vi stöttar utvecklingen av varje elevs identitet och skapar respekt för varandras olikheter. Utifrån ett relationellt förhållningssätt skapas en vi-känsla vilket bygger en unik gemenskap i våra klassrum och korridorer.

Lärande i skolan med fysiska och digitala läromedel

I skolan arbetar våra elever med både fysiska och digitala läromedel anpassade utifrån ålder och förmåga. Kunskapsmässigt utmanas du både som individ och i gemenskap med gruppen. Våra elever har en hög studiemotivation och vi sätter stort värde på studiero och klassrumsklimat. Ett gemensamt förhållningssätt ger eleverna en röd tråd under dagen vilket skapar en genomgående trygghet.

Grupp med skoleelever som jobbar på en skoluppgift tillsammans.
Lärare som hjälper ung grundskoleelev att använda en digital surfplatta som läromedel.

Engagerade lärare som bygger kunskap på glädje och utmaningar

Eleverna uppmuntras till nyfikenhet och delaktighet för att kunna öka sin tillit till sig själv. Detta ger dem mod att prova nya vägar framåt. Våra engagerade lärare bygger elevernas kunskaper på ett glädjefyllt sätt och ger dem utmaningar under rätt förutsättningar både individuellt och gemensamt.

Nationella prov

Nationella prov är obligatoriska prov och ger stöd för läraren till att ge sina elever rättvisa bedömningar. Proven genomförs i grundskolan av elever i årskurs 3, 6 och 9. Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för de Nationella proven.

Läsårstider grundskolan

 • Höstterminen 2024

  15 augusti: Höstterminen börjar
  18 september: Kompetensutvecklingsdag (Skola och fritidshemmet stängda)
  28 oktober-1 november Höstlov (Skolan stängd, fritidshemmet öppet )
  21 november: Kompetensutvecklingsdag (Skola och fritidshemmet stängda)
  20 december: Höstterminen slutar

  Ramtider vårtermin 2025
  9 januari-13 juni 2025

 • Vårterminen 2024

  10 januari: Vårterminen börjar
  19-23 februari: Sportlov
  5 mars: Kompetensutvecklingsdag - Grundskolan stängd
  25-28 mars: Påsklov
  13 maj: Kompetensutvecklingsdag - Grundskolan stängd
  9-10 maj: Kristi himmelsfärd – Grundskolan stängd
  7 juni: Lovdag - Grundskolan stängd
  13 juni: Skolavslutning