Videdals Privatskolor finns ute på Videdal i östra Malmö, närmare bestämt på Videdals gård. Skolan är lokaliserad i Husie i den östra delen av Videdalsparken med närhet till parker, lekplatser och bibliotek.

Hitta till oss!

AB Videdals Privatskolor
Videdalsvägen 40
212 32 Malmö