Avgift för plats på förskola och fritidshem

När du har ditt barn i förskola eller fritidshem betalar du en månadsavgift för platsen. Videdals Privatskolor tillämpar maxtaxa. Det innebär att man som vårdnadshavare är skyldig att till verksamheten anmäla ändrade inkomstuppgifter. Vid inkomstuppgifter som är äldre än ett år kommer det medföra att ni fram tills dess att nya inkomstuppgifter är redovisade betala maxbeloppet enligt maxtaxan.

Videdals privatskolor följer samma beräkningssystem som Malmö stad.