Schoolsoft

Ung student som löser en matteekvation på tavlan i klassrummet under lektionstid.

Vi använder oss av Schoolsoft som plattform för information. Som vårdnadshavare får du här ta del av ditt barns kunskaper, schema, nyheter och allmän information.

Förskola, skola och fritidshem är alla kopplade hit och används på lite olika sätt, detta kommuniceras till er vid start inom verksamheten.