Verksamheten

Välkommen till Videdals Privatskolor, där vi erbjuder högkvalitativ utbildning från förskola till nionde klass. Med fokus på att skapa en trygg och säker miljö, står lärande, kreativitet, lek och utveckling i fokus för våra elever. Hos oss får barnet en god start på ett livslångt lärande, där vi stödjer utvecklingen av varje elevs identitet och skapar respekt för varandras olikheter.

Närbild på mamma som hjälper sitt barn med läxan och lär henne alfabetet.

En god start på livslångt lärande

I förskolan får barnet en god start på ett livslångt lärande, framtidstro, nyfikenhet och medkänsla. Här står lärande, kreativitet, lek och utveckling i fokus.

Bakre vy av högstadieelev som räcker upp armen i klassrummet för att ställa en fråga.

En kvalitativ utbildningsmiljö

Vi erbjuder högkvalitativ utbildning från förskola till nionde klass. Med fokus på att skapa en trygg och säker miljö där varje individ får möjlighet att växa och utvecklas, är skolan en plats där eleverna kan trivas och känna sig uppskattade.

Liten flicka som samlar höstlöv iklädd en gul regnjacka.

En trygg och stimulerande miljö på fritids

Fritidshemmets uppdrag bygger på lika delar omsorg, lärande och utveckling. Vi arbetar för att ge barnen en känsla för jämlikhet, demokrati och alla människors lika värde.