Trivselregler och konsekvenstrappa

Våra trivselregler gäller alla elever som tillhör Videdals Privatskolor under vistelsetiden på skola och i fritidshem. Skolan är vår gemensamma arbetsplats och reglerna finns till för att skapa studiero och trivsel för både elever och personal.

”Ta hand om dig själv, ta hand om andra, ta hand om denna plats”.