Försäkringar

Alla barn och elever som är inskrivna i förskola, fritidshem och skola är under verksamhetstiden försäkrade genom Folksam. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid och under resa till och från verksamheten under inskrivningstiden.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Hälseneruptur (avsliten hälsena) anses såsom olycksfallsskada även utan plötslig händelse.

Ersättningsmoment

 • Läkekostnader, nödvändiga kostnader
 • Resekostnader, nödvändiga kostnader
 • Tandskadekostnader, nödvändiga kostnader
 • Skadade kläder, glasögon och hörapparat högt 0,25 pbb
 • Medicinsk rehabilitering, högst 1pbb
 • Medicisk invaliditet
  • Vid invaliditetsgrader lägre än 50% beräknas ersättningen på pbb
  • Vid invaliditetsgrad 50% och högre beräknas ersättningen på 30 pbb
 • Tekniska hjälpmedel, högst 1 pbb
 • Dödsfall oavsett orsak (med åldersbegräsning) 1 pbb
 • Kristerapi

Åtgärder vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare
 • Kom ihåg att spara originalkvitton
 • Vid skada kontaktas pegagoger för att få vidare information kring anmälan