Förändrad vistelsetid

Föräldraledig har rätt att lämna sitt barn 15 timmar i veckan och arbetssökande har rätt att lämna sitt barn 30 timmar i veckan. Tiderna sätts i samråd med pedagogerna. Studerande har rätt till tid för studier samt resa fram och tillbaka.

Ni ansöker om detta på blanketten ”Förändrad vistelsetid”, vilken ni lämnar hos pedagogerna på förskolan eller fritidshemmet