Fritidshem

På Videdals Privatskolors fritidshem bygger uppdraget på lika delar omsorg, lärande och utveckling. Vi arbetar för att ge barnen en känsla för jämlikhet, demokrati och alla människors lika värde.

Videdals Privatskolor erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass till och med åk 3. Vårt mål är att barnen ska ha en meningsfull fritid utifrån sina egna, gruppens behov och intressen. Vi vill att de ska känna trygghet och få möjlighet att utmana sig själva, både i nya och kända aktiviteter, men med en balans så att det även finns tid för återhämtning. Genom att ge barnen tid och stöd både i den fria leken och med styrda aktiviteter kan vi hjälpa dem med konflikthantering och deras sociala utveckling.

För oss är kontakten med dig som vårdnadshavare viktig. För att vi ska kunna göra ett bra arbete med och för ditt barn behövs ett bra samarbete mellan oss och er.

Pojke som hoppar hage på skolgården efter skolan.

Vi arbetar för att utveckla barnens sociala och kreativa förmågor

Vår verksamhet utgår från våra styrdokument såsom läroplanen för skolan( Lgr11 kap 1 , 2 & 4), skollagen, barnkonventionen och verksamhetens prioriterade mål. Fritidshemmets uppdrag är att ge barnen möjlighet att utveckla olika förmågor och färdigheter såsom tex social förmåga, utforskande förmåga, kreativa förmåga samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Vi erbjuder varierande aktiviteter såväl utom- som inomhus.

De pedagoger som har sin tjänst på fritidshemmet arbetar under skoldagen i någon av klasserna.

Läsårstider fritidshemmet

 • Höstterminen 2024

  15 augusti: Höstterminen börjar
  9 september: Kompetensutvecklingsträff
  18 september: kompetensutvecklingsdag för personal - fritidshemmet stängt
  17 oktober: Kompetensutvecklingsträff
  28 oktober-1 november: Höstlov - fritidshemmet öppet
  11 november: Kompetensutvecklingsträff
  21 november: kompetensutvecklingsdag för personal - fritidshemmet stängt
  11 december: Kompetensutvecklingsträff
  20 december: Höstterminen slutar

 • Vårterminen 2024

  10 januari: Vårterminen börjar
  15 januari: Kompetensutvecklingsträff
  15 februari: Kompetensutvecklingsträff
  19-23 februari: Sportlov
  5 mars: Kompetensutvecklingsdag för personal- Fritidshemmet stängt
  13 mars: Kompetensutvecklingsträff
  25 - 28 mars: Påsklov
  16 april: Kompetensutvecklingsträff
  10 maj: Grundskolan stängd – Fritidshemmet öppet
  15 maj: Kompetensutvecklingsträff
  5 juni: Kompetensutvecklingsdag för personal- Fritidshemmet stängt
  7 juni: Grundskolan stängd - Fritidshemmet öppet
  11 juni: Kompetensutvecklingsträff
  13 juni: Skolavslutning

Kompetensutvecklingsträffar

Som bekant arbetar förskolan, fritidshemmet och pedagogerna med kompetensutvecklingsträffar en gång per månad. Detta för att utveckla och förbättra vår pedagogiska verksamhet och den undervisning som bedrivs på förskolan och fritidshemmet.

Kompetensutvecklingsträffarna startar kl. 16.00 vilket innebär att förskolan och fritidshemmets verksamhet kommer hållas öppen precis som vanligt med sammanslagning av fritidshemmet och förskolan och med eventuella vikarier efter kl. 16.00. Behöver man omsorg efter kl. 16.00 den dag vi har kompetensutvecklingsträff mailar ni till aryden@videpriv.se så snart ni vet dock senast en vecka innan så vi kan sätta in vikarie utifrån antal barn.