Anmälan till fritidshem

Fritidshemmet på Videdals Privatskolor är en viktig del av elevernas vardag och fritid. Det är en plats där barnen kan koppla av och ha roligt efter skoltid, samtidigt som de får chansen att utveckla sociala färdigheter och lära sig nya saker. Här arbetar fritidspedagoger som är specialiserade på att skapa en trygg och kreativ miljö där eleverna kan blomstra.

När du får en plats i förskoleklass och är i behov av omsorg innan och efter skolan så ansöker du om plats på fritidshemmet.