Om oss

Vi strävar efter att alla barn och elever ska få utvecklas efter sina behov och intressen, där lärande och utveckling är i fokus med hjälp av pedagogernas engagemang och tydliga fokus på sitt uppdrag.

Videdals Privatskolor är en av Malmös äldsta friskolor. Från att ha varit en förskola med fem avdelningar har skolan byggts ut under åren och idag erbjuder vi barn och elever en trygg miljö från förskola upp till nioende klass med engagerade och kompetenta pedagoger. Vi strävar efter att barnen och eleverna ska få kompetens såväl socialt som kunskapsmässigt för att klara steget ut i det samhälle som är deras framtid.

En del av Atvexa

Sedan 2021 är Videdals Privatskolor en del av Atvexa AB, vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Skolan drivs som en fristående enhet med stöttning och utbyte från övriga systerskolor. Tryck här för att läsa mer om Atvexa.

Ung student som löser en matteekvation på tavlan i klassrummet under lektionstid.

Vår vision

Vår vision är att alla barn och elever ska känna trygghet under hela sin vistelsetid på Videdals privatskolor.

Vi arbetar för att skapa en tillvaro där varje individ kan utveckla tillit till sin egen förmåga, ha mod att uttrycka sig fritt, få möjlighet att skapa sin egen identitet och kunna stärka sin självkänsla.

Vårt mål är att varje elev ska lämna Videdals privatskolor med en ryggsäck fylld med social, teoretisk och praktisk kompetens för ett lustfyllt livslångt lärande.

Videdals historia

 • 1967 öppnade Videdals Gård upp som Videdals barnstuga i kommunal regi.

 • 1982 utvidgas verksamheten och öppnar upp som deltidsförskola och eftermiddagshem för äldre skolbarn.

 • 1992 blir Videdals daghem först i landet att gå från kommunal regi till privat aktiebolag. Namnet blir då AB Videdals Privata Förskola.

 • 1994 startas grundskolan och namnet ändras då till AB Videdals Privatskolor.

 • 1995 förstörs omkring 150 kvm av förskolan i en brand.

 • 1996 stod skolans nybyggda lokaler klara.

 • 1999 gavs skoltillstånd för årskurserna 6-9 och en förskoleklass som då var en frivillig skolform för barn det året de fyllde 6 år.

 • 2002 gick den första kullen elever ut åk 9.

 • 2007 blev den nya No-salen och idrottshallen färdigställda.

 • 2008 tog Rönnberg och Partner AB över ägarskapet för AB Videdals Privatskolor.

 • 2010 fick AB Videdals Privatskolor en paviljong

 • 2012 firade skolan 20-årsjubileum.

 • 2020 löpte hyresavtalet för paviljongen ut vilket innebar att skolan byggdes om för att kunna få plats med de barnen som gick i paviljongen.

 • 2021 tog Atvexa över Ägarskapet för AB Videdals Privatskolor