Förskolan

På Videdals Privatskolors förskola får barnet en god start på ett livslångt lärande, framtidstro, nyfikenhet och medkänsla. Här står lärande, kreativitet, lek och utveckling i fokus.

Fyra avdelningar för olika åldrar

Förskolan består av fyra avdelningar och vi välkomnar barn mellan 1-4 år till Larven och Nyckelpigan, barn mellan 3 – 5 år till Humlan och Fjärilen. Vi finns mitt i Husie med närhet till parker, lekplatser och bibliotek. Vår härliga, lummiga och stora gård inspirerar till massor av olika lekar där grovmotorik, samarbete och nyfikenhet utvecklas.

Lekens centrala roll på förskolan

Leken har en central plats i förskolan där närvarande pedagoger stöttar lek och samspel, både i den barninitierade leken och i strukturerade lekgrupper. Vi vill att barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken.

Det pedagogiska arbetet

Vårt pedagogiska arbete bygger på förskolans läroplan (Lpfö 18), barnkonventionen, skollagen och verksamhetens prioriterade mål. Verksamheten organiseras så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande och stimulerande miljöer och material anpassat efter ålder, mognad och intresse. Vi lägger stor vikt på att vara medforskande pedagoger där barnens tankar och ideér är viktiga och genomsyrar verksamheten. Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att varje barn ska och känna tilltro till sin egen förmåga utvecklas till självständiga individer. När det är dags för skolstart samarbetar vi med skolan för att varje barns övergång ska bli trygg, lustfylld och spännande.

 

Söt pojke i orange jacka och mössa sittande bland fallna höstlöv.
Närbild av en skolelevs skor som har sin ryggsäck stående bredvid sig på marken.

Förskolesamråd

För oss är kontakten med (dig som) vårdnadshavare viktig. De dagliga samtalen är betydelsefulla och vi lägger stor vikt vid samarbetet kring varje barns utveckling och lärande.

Förskolesamrådet ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Representanterna deltar utifrån eget intresse, men har uppdraget att förmedla informationen till övriga föräldrar på avdelningen.

Rektor tillsammans med 2 pedagoger från förskolan träffar 1 föräldrarepresentant per avdelning. Ett förskolesamråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskolan och hemmet. Vi informerar om och diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen i stort och berör hela verksamheten. De vårdnadshavare som går på mötet är länken till övriga föräldrar på avdelningen.

Läsårstider förskolan

 • Höstterminen 2024

  9 september: Kompetensutvecklingsträff
  18 september: kompetensutvecklingsdag för personal - förskolan stängd
  15 oktober: Kompetensutvecklingsträff
  28 oktober-1 november: Höstlov
  4 november: kompetensutvecklingsdag för personal - förskolan stängd
  11 november: Kompetensutvecklingsträff
  11 december: Kompetensutvecklingsträff

 • Vårterminen 2024

  15 januari: Kompetensutecklingsträff
  13 februari: Kompetensutecklingsträff
  19-23 februari: Sportlov
  5 mars: Kompetensutvecklingsdag för personal - förskolan stängd
  13 mars: Kompetensutvecklingsträff
  25-28 mars: Påsklov
  18 april: Kompetensutecklingsträff
  13 maj: Kompetensutecklingsträff
  5 juni: Kompetensutvecklingsdag för personal - förskolan stängd
  11 juni: Kompetensutecklingsträff
  13 juni: Skolavslutning

Kompetensutvecklingsträffar

Som bekant arbetar förskolan, fritidshemmet och pedagogerna med kompetensutvecklingsträffar en gång per månad. Detta för att utveckla och förbättra vår pedagogiska verksamhet och den undervisning som bedrivs på förskolan och fritidshemmet.

Kompetensutvecklingsträffarna startar kl. 16.00 vilket innebär att förskolan och fritidshemmets verksamhet kommer hållas öppen precis som vanligt med sammanslagning av fritidshemmet och förskolan och med eventuella vikarier efter kl. 16.00. Behöver man omsorg efter kl. 16.00 den dag vi har kompetensutvecklingsträff mailar ni till aryden@videpriv.se så snart ni vet dock senast en vecka innan så vi kan sätta in vikarie utifrån antal barn.